Jacques Derron (Photo Agroscope).

 
 
  Part of: Breitenmoser S (2022) In Memoriam: Dr. Jacques Derron – agronome et entomologiste (1945–2022). Alpine Entomology 6: 153-154. https://doi.org/10.3897/alpento.6.98192